Coworking

Co-working är att arbeta tillsammans – samarbeta. Men det typiska är inte att man arbetar med samma sak och på samma uppgift, projekt eller verksamhet.

Typiskt för coworking är att allt från enmansföretagare, frilansare, konsult och projektarbetare till fåmansföretag och mindre verksamheter väljer att sitta tillsammans med andra istället för att ha var sitt kontor och var sin arbetsplats.

Var och en arbetar med sitt, men ser nyttan i och de stora fördelarna med att sitta tillsammans med andra. Skapa en kreativ arbetsplats.

Det finns olika sätt att bedriva coworking på. T.ex:

 

Leave a Reply