Om nätverket: YEoS – Nätverket för Sveriges ledande unga entreprenörer

yeos-01

YEoS (Young Entrepreneurs of Sweden) är ett nätverk vars syfte är att utveckla och stödja talangfulla unga entreprenörer. Målet att unga entreprenörer ska få större genomslagskraft. Ett ytterligare mål är även att de aktivt är med och bidrar till en bättre värld.

Under evenemang, träffar och övriga aktiviteter skapar YEoS mötesplatser där entreprenörer träffas för att inspireras av, lära av och hjälpa varandra.

YEoS löser samhällsproblem och skapar tillväxt

  • Ger unga entreprenörer tillgång till verktyg, mentorskap och resurser som hjälper dem och deras företag att växa och att utvecklas.
  • Lyfter fram unga förebilder och förespråkar entreprenörskap som en del av lösningen till ungdomsarbetslöshet och undersysselsättning bland ungdomar.
  • Påverkar och utbildar unga entreprenörer att använda sig av entreprenörskap som en del av lösningen till klimatfrågan och andra samhällsproblem.

Hjälper och utvecklar unga entreprenörer

  • Tillgång till ett nätverk för inbördes mentorskap, bollplank och kontaktförmedling.
  • Möjlighet att komma i kontakt med mentorer och investerare.
  • Exklusiva inbjudningar till energigivande, inspirerande och utvecklande evenemang.
  • Uppmärksamhet och hjälp genom YEoS kanaler.

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Webbplats

www.yeos.se

Leave a Reply