Om nätverket: winIT – Women Inspiration Network IT

winIT (Women Inspiration Network IT) är ett kvinnligt nätverk som idag har 2 300 kvinnor som medlemmar på 14 orter runt om i Norden – varav ett nätverk i Göteborg. winIT är därmed Sveriges största och mest utbredda nätverk för kvinnor i IT-branschen.

winIT i Göteborg

Målsättningen med nätverket winIT är att skapa lokala nätverk så att kvinnor i IT-branschen kan:

  • Träffas
  • Nätverka
  • Inspirera varandra

Varje lokalt nätverk, såsom t.ex. Göteborg, bestämmer själva utifrån medlemmarnas önskemål om hur ofta man vill träffas per år, vilka teman träffarna har och var man träffas. Även om IT-företaget Sogeti driver och är initiativtagare till själva nätverket är andra företag och organisationer mycket välkomna att bidra och engagera sig.

För att fortsätta att interagera, inspirera och diskutera har nätverket winIT skapat Facebook-grupper för respektive lokalt winIT på varje ort där nätverket finns. Passa på att vara med i din orts Facebook-grupp för att lära känna nya intressanta IT-kvinnor, marknadsför dig själv och ha kul!

Bakgrund

Nätverket winIT drivs och grundades av IT-företaget Sogeti. Anledningen är att den svenska IT-branschen bara har en andel på cirka 20 procent kvinnor var något som Sogeti ville göra någonting åt.

De slog näven i bordet och vill med konkreta aktiviteter, som t.ex. nätverket winIT, stötta och främja kvinnor i IT-branschen och bidra till förändring. winIT vill att kvinnor tar mer plats, på alla positioner, och lanserades 2010-10-10.

Bli värdföretag

winIT’s nätverksträffar drar många deltagare. Som värdföretag kan du synliggöra era fantastiska kvinnor och inspirera till nya stordåd. För även om IT-företaget Sogeti driver och är initiativtagare till nätverket winIT så är andra företag och organisationer mycket välkomna att bidra och engagera sig.

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverket webbplats.

Webbplats

www.sogeti.se/winit

Facebook

www.facebook.com/groups/264372250254721/

 

Leave a Reply