WebCoast 2012 − Av kärlek till webben!

Ännu ett år har okonferensen WebCoast arrangerats av kärlek till webben!
Knytkonferens, okonferens, unconference, deltagardriven konferens eller kalla dem vad du vill. Varför är dessa okonferenser, till skillnad från traditionella konferenser, så enormt lyckade!?

Jag imponeras än en gång av människorna bakom knytkonferensen Webcoast. Maria Gustafsson (@MikuMaria)Szofia Jakobsson (@SzofiaJ)Anna Forsberg (@VimleAnna)Renée Göthberg (@ReneeGoth)Sanda G Sköld (@sgskold) och alla ni övriga i teamet. Hur ni på ett imponerande och inspirerande sätt bidrar till att webben blomstrar än mer än vad den redan gör.

Webben har inget egenvärde. Värdet av webben uppstår när, och hur, vi väljer att använda den samt vad vi gör med övriga digitala systerkanaler. Den inspiration och fortbildning jag sugit åt mig under dessa dagar delar jag med mig av till er alla här. Inte att förglömma alla underbara samtal med alla kompetenta människor som utgjorde Webcoast! Alla dialoger, bekräftelse av mina redan existerande tankar versus heta diskussioner i sessioner och mellan sessioner, ny kunskap och insikt som ni alla Webcoast-deltagare har gett mig. TACK!

Sammanfatting

Det är ju synd att man inte hinner delta på alla sessioner. Men här är några av de sessioner som jag fick möjligheten att delta i. De speglar även vad jag på webben intresserar mig för och brinner för. Vad som för mig är webb och vad som för mig bidrar till bra webb.

Beställarkompetens

Vad är beställarkompetens? Oavsett om det är på leverantörsidan eller på kundsidan? En session arrangerad av Per Adolfsson (@peradolfsson).

Det samtliga var överens om var att det är en konst att beställa webb − en kompetens. Lite vägledning:

  • Hög dialog mellan parterna är avgörande om projektet såsom produkten ska bli bra.
  • Att det är en fördel om det finns en strateg både på kundsidan och på leverantörssidan − när väl samarbetet startar.
  • Att det i vissa fall behövs en strateg (totalt oberoende av leverantör eller kund) redan innan arbetet startar − som kan vägleda i affären och bidra till en bra upphandling, som i sin tur ligger till grund för bra projekt och bra webb.
  • Att det i utvecklingsprojekt handlar om ett samarbete − inte traditionell leverantörs- och kundförhållande.

Marknadsföring med API’er

Vill du ha hjälp av andra med att kostnadsfritt marknadsföra din digitala närvaro och din digitala kommunikation? Det finns en ny tes som lyder: − Var din första användare av ditt egna API.

I framtiden, kanske redan i morgon, kommer fler och fler webbplatser byggas med ett API (webservice) redan från dag 1. Ett API blir inget man skapar först dagen när någon annan vill komma åt din data/innehåll. Bygg således din webbplats redan idag med ett API och var din första användare av ditt egna API 🙂

Öppen data är samhällsnytta

Kommunikation med API’er går hand i hand med att samhället behöver mer öppen data. Att morgondagens affäridéer och entreprenörskap är beroende av tillgången till öppen dataOpen data is the next oil.

För över hundra år sedan var vi beroende av olja för att utveckla industrisamhället. Nu är vi lika beroende av öppen data för att utveckla morgondagens samhälle!

Ruby on Rails

Ett intressant resonemang om Ruby on Rails av Peter Baeza (@peterbaeza), föreläsare på IHM Business School. Kommer Ruby on Rails gå långt på svenska webbscenen?

Mobile first samt responsiv och adaptiv design

Tesen Mobile first är på inget sätt ny. Likaså responsiv design och adaptiv design. Men dessa behöver på alla sätt aktuelliseras, spridas, belysas och användas mer. Svenska samhället går mer och mer mot en dominerande användning av webben i flertalet olika enheter. T.ex. smartphone, läs- och surfplattor, TV, smarta bilar etc.

Tillgänglighet på webben

Vi använder och konsumerar webb vart än vi befinner oss och via de enheter som förtillfället finns till vårt förfogande. Självklart ska den webb vi alla skapar kunna konsumeras oavsett vad − oavsett våra individuella förutsättningar och våra personliga preferenser. Det är tillgänglighet det!

Att leva med agile

Vi frågar oss varför vissa ”IT”-projekt inte håller varken budget, leveranstid eller uppfyllda kravspecifikationer.

Jo, det beror på att vi arbetar på traditionella sätt − ej anpassade för vad webben, samarbeten och utvecklingsprojekt handlar om. Att leva med lättrörliga och iterativa arbetssätt, så kallad agile eller agila arbetssätt, är ett förhållningssätt. Ett underbart förhållningssätt till att bedriva projekt som älskas av både leverantör och kund − ett samarbete.

Content + Timeline = Facebook

Än en gång gör Mathias Eriksson (@DetNya), ägare av och innehållsstrateg hos innehållsbyrånMatter (@MatterHQ) ( www.matter.se ), en fantastiskt insats för innehållskonsumtion och kommunikationskonsumtion på webben.

Tar du ert innehåll och er kommunikation in på din Timeline så har du Facebook 🙂  Det blir ett lyft för hela er Facebook-närvaro.
Hur du kan arbeta med bilder på din Facebook-timeline är Brikolör (@brikolor) ett gott exempel på. Se www.facebook.com/brikolor .

Du som chef är den viktigaste kommunikatören

Malin Ekelund (@Malin_L_Ekelund), marknadschef och därmed mellanchef på Göteborgs Räddningsmission (@RM_Gbg) ( www.raddningsmissionen.se ) bidrog med en mycket givande session kring att du som chef (mellanchef, teamleader etc) är den viktigaste kommunikatören internt i din organisation.

Malin gav oss deltagare ett par riktigt kluriga frågeställningar och situationer i vardagen kring hur det är att vara chef. Tydlig kommunikation, lojalitet till sina medarbeter versus sin ledning, lyhördhet och ärlighet var begrepp som Webbcoast-deltagarna på denna session samtalade om och fick ge sin syn, erfarenhet och feedback på. Enormt intressant!

  • Chef/Mellanchef/Teamleader = Roll.
  • Ledare = Egenskap och något man förtjänar genom förtroende.

Jag har själv inte läst den. Men Malin Ekelund har skrivit boken ”Javisst chefen − En praktiskt handbok för kvinnliga mellanchefer”.

Ett tips: Ha inte en dold agenda i ditt ledarskap, för att vara en bra chef.

Intressanta, men missade sessioner

Dock missade jag att diskutera mina intressen:

Slutsats

Webcoast är ett arrangemang som jag hoppas fler i vår webbvärld kommer få nöjet och erfarenheten av att delta på! Alla ni som arbetar med webben, använder webben och umgås på webben.

Det bästa med Webcoast? Alla ni underbart kompetenta människor 🙂 !!

Leave a Reply