Om nätverket: Visual Arena Members

Nätverket Visual Arena Members är ett nätverk för de som är medlemmar i den kreativa mötesplatsen Visual Arena Lindholmen – en arena i Göteborg som är öppen för alla.

Dynamiskt nätverk inom visualisering

Du som är intresserad av visualisering är välkommen att bli medlem i Visual Arena och därmed bli en del av nätverket Visual Arena Members.

Nätverket vänder sig till beställare, leverantörer, utvecklare, forskare, finansiärer, samhällsaktörer med flera som har intresse av visualisering. Nätverket eftersträvar ett så dynamiskt nätverk som möjligt – med en mix av medlemmar från näringsliv, akademi och samhälle.

Förmåner som medlem i nätverket

Förutom att du får chans att träffa övriga medlemmar i nätverket, och aktörer inom visualisering, erbjuds du:

  • Fri tillgång till Lobbyn, på Visual Arena Lindholmen.
  • Rabatterat medlemspris vid bokning av övriga lokaler på Visual Arena Lindholmen.
  • Möjlighet att nyttja arbetsplatser och labbplatser på Visual Arena Lindholmen, till medlemspris.
  • Du blir inbjuden till seminarier och får möjlighet att delta kostnadsfritt.
  • Du ges möjlighet att presentera case från din egen verksamheten inför nätverket och dess medlemmar.
  • Förmånligt specialpris som besökare och utställare på Visual Forum, som är Nordens största konferens inom visualisering.
  • Marknadsföring på Visual Arena Lindholmen – i sina lokaler och på deras webbplats.
  • Möjlighet att själv initiera samverkansprojekt inom ramen för nätverket.
  • Möjlighet att delta i spännande utvecklingsprojekt inom visualiseringsområdet.

Tid

Nätverket Visual Arena Members är under uppbyggnad. Någon fast tid som nätverkets medlemmar träffas är ännu inte bestämd. Se nätverkets webbplats för mer information och de nätverksträffar som löpande bokas in.

Plats

Lindholmspiren 5, Göteborg.
Visual Arena Lindholmen, på Lindholmen Science Park i Göteborg.

Webbplats

www.visualarenalindholmen.se/visual-arena-members

Leave a Reply