Värdefulla citat från Mobilrevolutionen

På konferensen Reality Check Mobilrevolutionen fann jag många värdefulla citat, som jag under konferensen twittrade ut. Jag sammanställer mina tweets här.

Data is the next oil. Tillgång till olja (läs data / öppen data) är förutsättningen för företagen − morgondagens affärsidéer.

Slutord från @undiescorp: Sluta innovera på teknik − börja innovera på användare, drivkrafter och upplevelse!

Vi behöver ställa om oss, kund som leverantör – från att bygga en sak (t.ex. en webbplats) till att bygga något som agerar där användaren vill.

1. Fånga och inspirera. 2. Engagera och fördjupa. 3. Skapa ambassadörer. 4. Kärlek. @storwalle

IRL är dött! Nu ingen skillnad mellan fysiskt och digitalt, för vi lever ett digitalt samhälle. Dock kan vi använda termen AFK (AwayFromKeyboard eller AFT (AwayFromTouch).

”Content is king”, ”Context is president” och ”Conversation is love” = alla tre skapar helheten!
Saknas något? Ska tesen kompletteras med något tycker du?

Först app’ar för Brand (Carlsbergs ölapp m.fl). Sen app’ar för tjänster (Blocket, Hemnet m.fl). Nu för intern verksamhet (säljstöd, rapportering etc).

Glöm QR-koder. Välkommen NFC (Near Field Communication – Närfältskommunikation)!

Fler tweets från Mobilrevolutionen finner du på @andreaslarsson eller på hashtaggen #mobilrev.

Leave a Reply