Travelhack 2013

travelhack-2013-01

Travelhack är ett 24-timmars hackathon som inspirerar till att utveckla app’ar, webbtjänster och andra digitala lösningar, i syfte att få fram nya och innovativa tjänster för kollektivtrafiken, med målet att göra kollektivt resande mer attraktivt.

Öppen trafikdata

Till din hjälp har du:

  • Trafiklab – en plattform för öppen trafikdata.
  • Ett stimulerande tävlingsupplägg.
  • Ett exklusivt finalevent
  • En lång rad öppna datakällor från alla tänkbara branscher.

Travelhack är ett samarbete mellan Samtrafiken, SL och Viktoria Swedish ICT.

Kriterier

Innovationshöjd

Är idén ny? Utnyttjar den teknik eller resurser på ett nytt sätt? Innehåller den kreativa eller uppfinningsrika lösningar?

Genomslagskraft

Vilken potential har tjänsten på sikt? Kan den bli en viktig tjänst i breda lager, eller göra stor skillnad för en särskild målgrupp?

Realiserbarhet

Är idén möjlig att genomföra? Går det att bygga en prototyp av den med befintliga resurser (teknik, API:er eller annan information)?

Lagkapacitet

Har laget kapacitet och möjlighet att bygga en fungerande prototyp? Har laget erfarenhet av liknande tjänster, eller potential som motsvarar erfarenhet?

Teknisk excellens

Hur väl är produktionen av prototypen genomförd?

Användarvänlighet

Är prototypen, och på sikt tjänsten, lätt att förstå och använda för målgruppen?

Datum och tid

Lördag 16:e mars och söndag 17:e mars, 2013.

Plats

Färgfabriken, Stockholm.

Mer information

Se www.travelhack.se för mer information om hackathonet Travelhack 2013.

Film från finalen av Travelhack 2013

Leave a Reply