Välj ut vilka av deltagarna du vill träffa

Vilka på minglet eller nätverket vill du träffa?

Gå igenom deltagarförteckningen, om en sådan finns, och studera vilka personer som kommer. Välj ut vilka som intresserar dig och som du gärna vill träffa för att prata med. Förbered frågor till personerna innan du går på minglet.

Leave a Reply