Sätt mål med ditt nätverkande

Den professionella nätverkaren sätter tydliga mål med sitt nätverkande.

Tänkt igenom vad du vill uppnå innan du går på ett mingel, nätverk eller dylikt. Under ditt nätverkande arbetar du sedan för att uppnå målen.

Ett tips är att sätta enkla, men konkreta, mål inför varje nätverksträff. Tänk också på att utforma ditt mål så att du kan avgöra om du har uppfyllt det eller inte. Att dina mål är mätbara.

Leave a Reply