Förbered frågor innan minglet

Att fråga och lyssna uppfattas som sympatiskt, samt att du visar att du är intresserad och genuint nyfiken på personen du talar med.

Förbered dig med ett antal generella frågor, så att du har ett frågebatteri att använda i dialogen med personerna på minglet när du nätverkar.

Om du vet vilka personer som kommer på nätverksträffen, eller i vart fall några av dem, är ett tips att fundera ut några specifika frågor till dessa personer. Det du önskar få reda på för att komma vidare för att uppnå dina mål.

Leave a Reply