Följ upp ditt nätverkande efteråt

Avsätt tid efter nätverksträffen att följa upp de nya kontakter som du har fått. Gör det t.ex. genom att:

  • Ring personen 1-2 dagar efteråt.
  • Skriv ett e-post, eller varför inte ett traditionellt brev.
  • Lägg till personen på sociala kanaler, t.ex:
    • LindkedIn
    • Twitter

Förutom att tacka personen för mötet är ett tips att föreslå personen något konkret. Boka t.ex. ett möte för att fortsätta samtalet om det ni pratade om på minglet.

Kom dock ihåg att ha ett syfte och mål med ditt möte med personen. Varför träffar du personen och vad vill du uppnå genom att boka ett uppföljningsmöte?

Istället för att boka ett möte med personen kan du föreslå att du får komma till personen och hens verksamhet för att presentera dig och din verksamhet för dem. Du når då en större målgrupp/publik – personen i fråga samt hens kollegor.

Avsätta tid efter minglet kan du göra redan vid tillfället då du bokar in själva minglet i din kalender. Skriv då in både genomförande och efterarbete i din kalender från början.

Leave a Reply