Hur ändras rollerna i en agil organisation – Fredag 8 maj 2015

Den tredje träffen för våren 2015, som Agila Ledare arrangerar, handlar om hur rollerna i en organisation förändras när ni börjar arbeta agilt. I Scrum (som är ett agilt verktyg) är rollerna enkla och tydliga, med avgränsade ansvarsområden. Men i praktiken brukar det inte bli så. För organisationen (trots införandet av agila principer) behåller linjechefer, projektledare, PMO, ...

Mätningar och nyckeltal inom agilt ledarskap – Fredag 20 mars 2015

Snart är det äntligen mars! Inte bara för att våren förhoppningsvis närmar sig med stormsteg – utan även för att det i mars är dags för den andra träffen med Agila Ledare. Inom den agila rörelsen finns det ibland ett motstånd mot att mäta. Samtidigt vill vi veta om det vi gör leder oss framåt. ...

Vårens andra träff med Agile Lindholmen – Torsdag 26 februari 2015

Torsdagen den 26:e februari är det dags för nätverket Agile Lindholmen att träffas. Denna nätverksträff är deras andra för 2015. Datum Torsdag 26:e februari 2015, mellan kl. 08.00 och 09.00. Plats Kuggen på Lindholmen i Göteborg. Tack till Chalmers Professional Education och Per Zaring som står som värd denna gång. Pris Kostnadsfritt. Mer information och anmälan ...

Möjligheter, utmaningar och nästa steg med agila affärer – Fredag 30 januari 2015

Fredagen den 30:e januari är det dags för Agila Ledare att träffas igen för första gången 2015. Vi har nu i ett antal år pratat om och arbetat med agile, lean, scrum, kanban etc. Det är många som har kommit en bit på vägen mot agil leveransförmåga – både hela företag och enskilda team. Agila ...

Använder ni Scrum och agile på din arbetsplats? – Torsdag 22 januari 2015

Torsdagen den 22:e januari arrangerar nätverket Agile Lindholmen sin första nätverksträff. Denna gång är det företaget Sigma som står värd för nätverksträffen – som upplåter lokal till nätverket och som bjuder oss på frukost. Agile Lindholmen är ett nystartat nätverk i Göteborg. Det är ett kostnadsfritt nätverk och mötesplats för dig som arbetar med scrum ...

Om nätverket: Agile Lindholmen

Agile Lindholmen är ett kostnadsfritt nätverk och mötesplats i Göteborg som är öppen för alla. Agile Lindholmen är ett initiativ för att skapa möjligheter till utbyte av tips, idéer, förslag och frågor inom ramen för Scrum och agilt tänk. Så om ni använder scrum eller andra agila och lean’a arbetssätt och metoder på er arbetsplats ...

Om nätverket: Afteragile

Afteragile är ett informellt nätverk för personer med intresse för agila metoder, lean med mera. Vi träffas för att med kända såsom okända kollegor samtala om ämnet, utbyta tankar, erfarenheter etc. Namnet Afteragile grundas i två saker: Vi kör nätverket i afterwork-format, efter arbetet. Så efter att ha varit agila en hel dag kör vi afterwork ...

Om nätverket: Scrum Beers

Nätverket Scrum Beers träffas en gång i månaden. Nätverket träffas på olika ställen runt om i Göteborg – där det serveras öl. Syftet med nätverket är att diskutera hur man kan förbättra arbetssättet och den agila metoden scrum i deltagarnas olika verksamheter och organisationer. Tid En gång i månaden. Se nätverkets webbplats för detaljer och ytterligare ...