Hur ändras rollerna i en agil organisation – Fredag 8 maj 2015

Den tredje träffen för våren 2015, som Agila Ledare arrangerar, handlar om hur rollerna i en organisation förändras när ni börjar arbeta agilt. I Scrum (som är ett agilt verktyg) är rollerna enkla och tydliga, med avgränsade ansvarsområden. Men i praktiken brukar det inte bli så. För organisationen (trots införandet av agila principer) behåller linjechefer, projektledare, PMO, ...

Mätningar och nyckeltal inom agilt ledarskap – Fredag 20 mars 2015

Snart är det äntligen mars! Inte bara för att våren förhoppningsvis närmar sig med stormsteg – utan även för att det i mars är dags för den andra träffen med Agila Ledare. Inom den agila rörelsen finns det ibland ett motstånd mot att mäta. Samtidigt vill vi veta om det vi gör leder oss framåt. ...

Möjligheter, utmaningar och nästa steg med agila affärer – Fredag 30 januari 2015

Fredagen den 30:e januari är det dags för Agila Ledare att träffas igen för första gången 2015. Vi har nu i ett antal år pratat om och arbetat med agile, lean, scrum, kanban etc. Det är många som har kommit en bit på vägen mot agil leveransförmåga – både hela företag och enskilda team. Agila ...

Om nätverket: Lunch 1130

Konceptet Lunch1130 är inte ett nätverk i dess traditionella bemärkelse. Lunch1130.se är ett koncept där personer lunchar – på bestämd plats, med bestämt intervall. Det enda gemensamma mellan personerna är klockslaget man lunchar. Just det – klockan 11.30. På Lunch1130 finner du personer som sitter på samma ställe på lunchen och väntar på att just du ...

Om nätverket: Chefsnätverket Close

Chefsnätverket Close manifest: Bättre chefer! Dagligen arbeta med att hjälpa medlemmar att bli ännu bättre chefer. Ensam är inte stark! Hjälp och stöd i beslut och utmaningar. Nätverk för kontakter och kunskap är ovärderligt. Kunskap är konkurrenskraft! För att du ska kunna fortsätta att inspirera medarbetare och utveckla din organisation behöver du följa med i ...

Om nätverket: Agile People Gbg

Nätverket Agile People Gbg vänder sig till alla med intresse för hur agile kan appliceras på HR (Human Resources). Inspirera och erbjuda kunskapsutbyte inom agil HR Syftet med nätverket är att inspirera och erbjuda kunskapsutbyte inom ett relativt nytt och oupptäckt område – agil HR. Fokus inom nätverket är förr praktik än teori. Agile People ...