Om nätverket: SweNug Gbg

Syftet med nätverket SweNug Gbg (Sweden .Net user group Göteborg) är att anordna nätverksträffar för alla som är medlemmar i SweNug. Nätverkets inriktning är ämnen rörande teknikplattformen Microsoft .Net.

SweNug är en fri, självorganiserande och ad hoc-gemenskap. Nätverket består av utvecklare som önskar:

 • Förbättra sig.
 • Anta utmaning.
 • Hjälpa varandra.
  … i syfte att sträva efter och vinna praktisk spetskompetens inom mjukvaruutveckling.

Medlemmarna är nätverket

Nätverket har över 2 000 registrerade medlemmar. Alla som är med i SweNug är SweNug. Det vill säga alla är lika viktiga och det är människorna som utgör nätverket. Vi har även en bred bank med kända och mindre kända talare.

Nätverkets mål är att binda samman massa människor som delar samma intresse med varandra, för att dela kunskaper mellan varandra och även få kunskaper från utomstående. Nätverket SweNug är nätverksdrivet. Både nätverkets medlemmar och sponsorer får vara lika aktiva med att skapa och genomföra nätverkets träffar.

Nätverkets träffar är kostnadsfria. Nätverksträffarna av företag, som ställer upp med lokal och enkel förtäring. T.ex. en macka eller två, eller vill du bjuda på mer som öl och pizza går det också bra. Företaget som står som sponsor får om de vill inleda kvällen med att presentera just sitt företag och vad de erbjuder. Nivån på nätverkets träffar varierar. Det kan vara allt från nybörjarnivå till lite mer djupgående.

Olika mötestyper

 • Seminare. En talare om något intressant.
 • Diskussionsträffar. Alla sitter ner och prata om intressanta saker med varandra.
 • LightSpeed/Speedtalks/Blixttal. 10 min korta sessioner för alla som vill får prata om något de brinner för.
 • Kodingdojo. Man sitter ner och kodar ihop.
 • Unconference. Konferens som skapas på plats, dvs man vet inte vem eller vilka som skall prata.
 • Streamad livesändning. PDC-keynotes eller liknande.

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Webbplats

www.swenug.se/group/goteborg

Leave a Reply