Skala upp din agila verksamhet med Lean Tribe Gathering – Tisdag 21 april, 2015

Lean Tribe Gathering i Göteborg.

Tisdagen den 21:e april är det dags för årets andra gathering med Lean Tribe här i Göteborg.

Scaling agile

Temat för denna träff är scaling agile – hur du kan skala din agila verksamhet. Från kanske ett enstaka agilt team, till ett helt företag – från styrelserummet, via VD ner till dina operativa hantverkare. Vi ser fram emot både presentationer och diskussioner inom detta område.

Continuous integration och delivery, tvärfunktionella team samt produktägerie

Det kommer att vara allt från tekniska aspekter som storskalig automation och kontinuerlig integration (continuous integration) och kontinuerlig leverans (continuous delivery), till organisatoriska som scrum-of-scrums, tvärfunktionella team och produktägerie.

Forecasting, velocity och agilt ledarskap

Men även planering och forecasting, samt velocity på olika nivåer. Dagen tar även upp delar som agilt ledarskap, KPIer och förändringen i sig. Kort sagt allt – mycket av det som gör skalningen mer eller mindre lyckosam.

Datum

Tisdag 21:e april 2014, kl. 09.00-15.00.

Plats

Fredsgatan 1 i Göteborg, hos Sogeti som upplåter sina lokaler.

Pris

Kostnadsfritt.

Anmälan och mer information

www.leantribe.org/ltg-27

Leave a Reply