Om nätverket: She Creatives Göteborg

She Creatives Göteborg är ett kvinnligt nätverk som sedan år 2007 arrangerar nätverksträffar för kvinnor i form av SheTalks och SheMornings, lokalt i Göteborgsområdet, året om.

Nätverkets göteborgsavdelningen är en del av Sverige-nätverket. Förutom i Göteborg finns även nätverket She Creatives i Stockholm, Jönköping och Öresundsregionen.

She Creatives är nätverket som lyfter, sammanför och inspirerar kreatörskvinnor i kommersiella branscher.

She Creatives manifest

 • Stå för sin kompetens, tekniska kunskap och erfarenhet.
 • Höja kvaliteten på kreativt arbete inom branscherna.
 • Bli vassare förhandlare gällande löner, prissättning på tjänster och förhandlingar med kunder samt vid avtal.
 • Verka för en dynamisk karriärs- och utvecklingresa för våra medlemmar.
 • Ta plats på arbetsplatsen, i arbetslivet och branscherna i stort.
 • Synas mer i media och få erkännande för sina åstadkommanden.
 • She Creatives ska vara en stärkande och inspirerande förebild för kreatörer.
 • Coacha, stötta och hjälpa studenter att få goda förutsättningar för en karriär som kreatör.
 • She Creatives ska vara en källa till inspiration, kraft och gemenskap.
 • Lyfta fram kreatörskvinnor som är förebilder inom branscherna.
 • Skapa förutsättningar för coachande möten mellan medlemmar och för mentor/adept-relationer.
 • Skapa förutsättningar som hjälper kreatörskvinnor i deras yrkesroll, som individer och som grupp.
 • She Creatives arbetar för att inspirera andra organisationer och företag inom branscherna att föra ett aktivt jämställdhetsarbete.
 • She Creatives ska stödja både kreatörer och organisationer i en öppen dialog om jämställdhetsfrågor.

Nätverkets bakgrund

She Creatives utvecklades ur ett behov att synliggöra kreatörskvinnor i media och i branscherna i sin helhet. Men också med syftet att sammanföra kreatörer som är kvinnor, med målet att utbyta erfarenheter utifrån kreatörsyrkenas unika förutsättningar.

Utbytet över branschgränserna visade sig ha ett unikt värde för medlemmarna och nätverket har sedan starten vuxit organiskt från 37 medlemmar till idag över 2 300 medlemmar runt om i Sverige och Norge.

Tid

Se nätverkets webbplats och/eller Facebook.

Plats

Se nätverkets webbplats och/eller Facebook.

E-post

goteborg@shecreatives.se

Facebook

www.facebook.com/SheCreativesGbg

Twitter

www.twitter.com/she_creatives

Webbplats

www.shecreatives.com

Leave a Reply