Om nätverket: Scrum Beers

Nätverket Scrum Beers träffas en gång i månaden. Nätverket träffas på olika ställen runt om i Göteborg – där det serveras öl. Syftet med nätverket är att diskutera hur man kan förbättra arbetssättet och den agila metoden scrum i deltagarnas olika verksamheter och organisationer.

Tid

En gång i månaden. Se nätverkets webbplats för detaljer och ytterligare information.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Webbplats

www.scrumbeers.com

Konferensen Brewing Agile

Förutom att nätverket Scrum Beers arrangerar nätverksträffar så arrangerar de även en konferens – Brewing Agile.

Leave a Reply