SAST Väst – Swedish Association for Software Testing

SAST Väst arrangerar nätverksträffar en gång i kvartalet, så kallade Q-möten (kvartalsträffar).

Varje Q-möte har ett tema inom test och närliggande områden. T ex kravhantering och projektledning.

SAST Väst väljer föreläsare från olika organisationer, även internationellt, för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenhet kring testning. För SAST Väst är det ett mål att ha stor spridning på talare.

Om du som medlem har förslag på föredrag tas de tacksamt emot. SATS Väst uppmuntrar även medlemmarna att själva presentera sina kunskaper och erfarenheter inom test inför övriga medlemmar.

SATS Väst syfte är:

  • Skapa forum där föreningens medlemmar kan utbyta erfarenheter.
  • Erbjuda möjlighet att skapa nätverk.
  • Främja utveckling inom programvarutestning.
  • Främja föreningens medlemmars kompetensutveckling

SAST bildades 1995, av Anna Eriksson och Sigrid Eldh, för att skapa ett forum där medlemmarna kunde utbyta erfarenheter inom test.

SAST Väst finns för alla som är intresserade av programvarutestning. Det ökade intresset för test har lett till att SATS Väst ständigt växer i medlemsantal.

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Webbplats

www.sast.se

Leave a Reply