Riv pyramiderna igen – Hur (om)organisera en organisation baserat på Agila värderingar? – Tisdag 3:e december 2013

Tisdagen den 3:e december 2013 arrangerar nätverket Agile People Gbg sin nästa nätverksträff.

Ämnet för kvällen är ”Riv pyramiderna igen – Hur (om)organisera en organisation baserat på Agila värderingar?” Kvällens gästföreläsare i ämnet är Peter Antman, agile coach på företaget Crisp. Han är just nu aktuell med boken Riv pyramiderna – igen.

I boken Riv pyramiderna – igen skildrar Peter Antman sina lärdomar från tiden som utvecklingschef för ett internationellt produktbolag inom mediebranschen. Han berättar hur de successivt organiserade om företaget efter agila värderingar och principer. Detta område benämner Peter som agile HR. I den definitionen inbegriper han:

  • Att gro en kultur och en organisation som stödjer de agila metoderna.
  • Att tillämpa agila principer på organisationens magagement- och HR-processer
  • Att vara en förändringsagent för agila värden.

Med utgångspunkt i denna bok och sina tidigare erfarenheter ger Peter Antman på denna nätverksträff dig ett antal praktiska verktyg, erfarenheter och teorier inom agile HR som förhoppningsvis kan inspirera och vägleda dig i det dagliga arbetet.

Datum

Tisdag 3:e december 2013, mellan kl. 18.00 och 21.00.

Plats

Entrepreneurial Hive, Östra Larmgatan 16 i Göteborg.

Mer information

www.agilepeople.se/gbg

Leave a Reply