Om nätverket: Qoola Qvinnor

Det primära syftet med nätverket Qoola Qvinnor är att lyfta fram alla fantastiska kvinnliga förebilder som finns i vårt avlånga land.

Sharing is caring

Nätverket vill veta mer om alla duktiga kvinnor som finns därute – och delar gärna med sig av era gärningar, tankar och goda föredömen. Nätverkets motto är ”Sharing is caring”!

Primärt riktar sig nätverket till företagare och entreprenörer, även om övriga självklart är välkomna att delta. Hos Qoola Qvinnor möter du nya vänner, samarbetspartners och potentiella kunder – samtidigt som du låter dig inspireras av kvinnor i nätverket som delger sina solskenshistorier. På de flesta av nätverkets träffar ges tillfälle till ett par utvalda personer att få berätta sin historia om sitt företagande och/eller passion i livet.

Det är både givande och inspirerande och det sprids en mycket varm och generös stämning i gänget – på samtliga nätverksträffar som Qoola Qvinnor bjuder in till.

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Webbplats

www.qoolaqvinnor.se

Twitter

www.twitter.com/QoolaQvinnor

Leave a Reply