Ställ upp – Poppa upp!

Om du har en kreativ miljö här i Göteborg kan du ställa upp och vara med i konceptet Pop Up Meeting!

Vi är flertalet aktörer som idag är med i konceptet. Till oss kommer innovatörer, kreatörer, entreprenörer samt andra driftiga och engagerade personer. De kommer hit för att köra workshops med kunder, interna arbetsmöten likväl som styrelsemöten, ledningsgruppsmöten eller vad det nu kan vara för aktivitet.

Vitsen är att personer vill komma utanför sin vardagliga arbetsmiljö, i syfte att få miljöombyte och ny omgivning, med målet att få nya intryck, influenser och inspiration.

Fördelarna för dig som ställer upp och ingår i konceptet

Men vad ger det oss som ställer upp och erbjuder temporär yta i våra lokaler? Jo:

  • Vår miljö blir än mer kreativ och stimulerande, genom att än fler personer strömmar igenom och vistas i våra lokaler. Det inspirerar våra permanenta hyresgäster/kunder att vår miljö lever än mer – att det händer många och lika saker i vårt hus.
  • Vi exponerar vår kreativa miljö för målgruppen – personerna som använder konceptet Pop Up Meeting.
  • Vi ökar vår chans att målgruppen använder vår kreativa miljö även på andra sätt – att de en dag till och med blir permanenta hyresgäster/kunder till oss.

Har du en kreativ miljö i Göteborgsregionen och vill erbjuda din lokal är du välkommen att kontakta oss på e-postadressen info@natverkande.nu .