Om nätverket: Passion for testing

Passion for testing är nätverket för dig som intresserar dig för testning av kod och mjukvara.

  • Passion för testning.
  • Vilja att lära.
  • Vill lära mer om utforskande testning.
  • Vill prova på nya tekniker och metoder inom testning, i syfte att se vilka som kan funka i din kontext.
  • Vill praktisera testning likaväl som att teoretisera kring testning.
  • Vill experimentera med kollaborativ testning.
  • Vill utforska hur man kan förbättra samarbetet mellan utvecklare, testare och andra roller i team och projekt.
  • Vill hjälpa olika open source-projekt genom att testa dess system och ge dem värdefull information.
  • Vill hjälpa forskningen inom testning genom att spara de artefakter som vi genererar i vår testning och i våra experiment.
  • Vill nätverka med andra testare i Göteborg.

Välkommen till nätverket Passion for testing!

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Webbplats

www.meetup.com/passion-for-testing-goteborg

Leave a Reply