Tweetup

En tweetup är när twittrare planerar att meetup – mötas.

En tweetup kan ske för första gången. Att de personer som medverkar på en tweetup hittills bara kommunicerat digitalt med varandra via Twitter, men nu beslutat sig för att träffas analogt i det fysiska livet för en tweetup.

En tweetup kan också ske löpande. Att vissa twittrare träffas med jämna mellan – gör en meetup i form av en tweetup.

Se även meetup och blogup.

Leave a Reply