Rundabordssamtal

Rundabordssamtal är en mötesform där alla deltagare ges samma status. Varje deltagares röst har dessutom samma vikt. Ett annat ord för rundabordssamtal är rundabordskonferens.

I politiska och diplomatiska sammanhang används rundabordssamtal för att lösa allt från konflikter och problem till nya idéer och möjligheter. Mötesformen rundabordssamtal och dess namn har inspirerats av det Runda Bordet i legenden Kung Arthur.

Se även mingel, som en del av nätverkande.

Leave a Reply