Personligt nätverk

Ett nätverk, eller rättare sagt ett personligt nätverk, är alla de kontakter som en person har med andra personer.

Det personliga nätverket brukar delas in i två delar – privat nätverk och professionellt nätverk.

Den privata delen av det personliga nätverket

Det privata nätverket består av alla relationer som inte är förknippade med yrke, utbildning eller professionella åtaganden. Man kan sammanfatta det privata nätverket som kontakter som ingår i grupperna:

 • Familj.
 • Släkt.
 • Vänner.
 • Grannar.
 • Övriga privata kontakter.

Den professionella delen av det personliga nätverket

Det professionella nätverket består av alla kontakter och relationer som byggts upp vid utbildning, yrkesutövning eller som har med en persons profession att göra. Det professionella nätverket består t.ex. av:

 • Kollegor.
 • Medarbetare.
 • Studiekamrater.
 • Kunder.
 • Leverantörer.
 • Samarbetspartners.
 • Övriga yrkesmässiga kontakter och relationer.

Det professionella nätverket är mycket viktigt för många yrkesroller. Man använder sitt nätverk för att få hjälp med att nå sina mål. Goda kontakter och ett brett nätverk är något som präglar personer som lyckas slutföra och ta sina arbetsuppgifter i mål.

Gränsen mellan det privata och det professionella i det personliga nätverket suddas ut

I dagens moderna samhälle suddas gränsen mellan det privata och det professionella i det personliga nätverket ut. Både det privata nätverket och det professionella nätverket  används för både det privata livet och det professionella yrkesverksamma livet.

Leave a Reply