Open X

Open X är ett mötesformat som vanligtvis används vid deltagardrivna knytkonferenser.

Istället för att arrangören bestämmer program och talarschema tillhandahåller konferensarrangören ett öppet program. Programmet är indelat i sessioner – korta pass och långa pass. T.ex. 20 minuters och 40 minuters. Deltagarna på konferensen får sedan själva fylla i programmet för konferensen. Open står för att programmet är öppet och X står för att det är deltagarna som bestämmer – att rubriken/ämnet för sessionen inte är bestämt.

Deltagaren väljer om den vill boka ett kort eller långt pass för sitt ämne. De deltagare som inte vill arrangera och stå värd för en session väljer att gå på de sessioner som andra konferensdeltagare tagit initiativet till och som man intresserar sig för. På detta sätt finns det oftast något för alla.

En open x-session kan vara av olika slag. T.ex:

  • Föreläsning
  • Frågestund
  • Diskussion
  • Workshop
    … eller något annat. Du som arrangerande deltagare bestämmer.

Blixttal, Open Space, Open X och Jam vid deltagardriven konferens

Se även blixttalOpen Space och Jam som exempel på andra moderna aktiviteter, mötesmetoder och mötestekniker.

Leave a Reply