Meetup

En meetup (eller kanske ett meetup) är ett öppet möte, nätverksträff, workshop eller dylik sammankomst – som är öppet för vem som helst att komma till och medverka i.

Meetup’s kan vara planerad – kort eller lång tid i förväg. Meetup’s kan även vara spontana. Det som dock definierar en/ett meetup är att det sker i verkligen – ansikte mot ansikte (face-to-face). Away From Keybord (AFK).

Se även blogup och tweetup.

Leave a Reply