Makerspace

Ett makerspace, eller maker space på engelska, är ett ställe där personer som intresserar sig för makerkultur (maker culture) träffas för att tillsammans skapa, tillverka och innovera saker. Make = Att göra, skapa, tillverka etc.

Ett makerspace är likt ett hackerspace.

Leave a Reply