Makerkultur

Makerkultur är ett begrepp som handlar om kulturen att skapa. Make = Att göra, skapa, tillverka etc.

Vår kultur av att skapa och tillverka saker har sin grund i slöjd-, hantverks- och uppfinnartradtionen. Även makerkulturen har sin grund där, med tillägget att makerkulturen även anammar modern teknologi. Oftast informationsteknologi. Oftast teknik som tidigare inte var var mans egendom, utan endast tillgänglig för industrin.

Tekniker som makerkulturen blandar med tradtionellt hantverk är till exempel 3D-skrivare, laserskärare, CNC-fräsar samt liknande teknik och verktyg. Det är de senaste årens utveckling som har gjort det möjligt för gemene person att få tillgång till dessa tekniker och verktyg i sitt skapande. Det är här makerkulturen kommer in och det är här makerkulturen tar sin plats. Att låta vanliga människor får skapa, kreera och tillverka det de önskar.

Makerkultur på makerspaces

Själva skapande och tillverkandet i makerkulturen sker på makerspaces eller hackerspaces.

Leave a Reply