Lean Startup

Lean Startup är en metod för att utveckla verksamheter, såsom t.ex. företag, föreningar, organisationer m.fl. Men även en metod för att utveckla produkter och tjänster som dessa verksamheter erbjuder och tillhandahåller.

Det var år 2011 som Eric Ries definerade termen Lean Startup. Lean Startup är baserat på hans tidigare erfarenhet av att arbeta i flera amerikanska startup.

Ries hävdar att startups kan förkorta sina cyklar av produktutveckling och/eller tjänsteutveckling genom att anta en kombination av:

Den övergripande kravet i metoden Lean Startup är att man investera sin tid i att iterativt skapa produkter/tjänster, i syfte att möta behoven av tidiga kunder. På så sätt kan man som verksamhet minska marknadsriskerna samt kringgå behovet av stora ekonomiska belopp för projektfinansiering, dyra produkt- och tjänstelanseringar samt misslyckanden.

Ursprungligen utvecklades metoden Lean Startup redan år 2008, med högteknologiska företag i åtanke. Sedan dess har metoden utvidgats till att gälla allt från själva verksamheten (t ex företaget) till individer (medarbetare) och arbetslag (team).

Geografisk sett var det folk och företag i Silicon Valley som började anamma metoden Lean Startup. Silicon Valley anses därför vara metodens födelseplats. Idag har metoden spridit sig över hela världen. Till stor del tack vare framgången med boken The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses ( en.wikipedia.org/wiki/The_Lean_Startup:_How_Today%27s_Entrepreneurs_Use_Continuous_Innovation_to_Create_Radically_Successful_Businesses ).

 

Leave a Reply