Kreativ mötesplats

En kreativ mötesplats är en geografisk yta där de två begreppen kreativitet och mötesplats kombineras och samspelar med varandra.

Kreativitet

Kreativitet är en metod för problemlösning. Kreativitet är ett resultat av att tre funktioner samverkar:

  • Kunskap inom ett område.
  • Kunskap i kreativa processer och arbetsverktyg.
  • Inre motivation.

Det första handlar om kunskaper inom ett område. Det andra handlar om kunskaper i kreativa processer. Alltså olika metoder för nytänkande. Det tredje handlar om inre motivation.

När dessa tre faktorer samspelar är möjligheterna för en kreativ respons som störst. I kreativitet ingår att:

  • Frambringa nya idéer.
  • Vara originell.
  • Genomföra idéerna.
  • Bearbeta idéerna.

Kreativitet som fenomen och egenskap studeras inom skilda fält, med olika utgångspunkter. Fantasi är till skillnad från kreativitet uteslutande en kognitiv process. Kreativiteten leder till ett resultat, en produkt eller en tjänst.

Mötesplats

En mötesplats är en plats där människor möts. Det kan vara en analog plats, i den fysiska delen av vårt samhälle, och det kan vara en virtuell plats, i den digitala delen av vårt samhälle. En mötesplats kan även vara en kombination av dem båda.

Historiska mötesplatser

Mötesplatser har funnits i människans historia i urminnes tider. De har sin grund i dåtidens handelsplatser. Det är en plats där man handlar varor av olika slag inom ett begränsat geografisk område. Ordet är i svenska språket i huvudsak förknippat med historiska handelsplatser.

Nutida mötesplatser

Även i vår nutid är vi i behov av att möta andra människor. På dagens mötesplatser säljer och köper vi sällan varor med varandra. Men vi utbyter tankar och idéer för att sedan handla av varandra vid senare tillfälle. En mötesplats idag avser oftast B2B-handel – Business To Business.

Kreativa mötesplatser i Göteborg

Dessa kreativa mötesplatser finns i Göteborg.

Leave a Reply