Kreathon

Ett kreathon är en vidareutveckling och breddning av ett hackathon.

Det första kreathonet gick av stapeln på WebCoast 2015. I grund och botten är ett hackathon fokuserat på att kreera programvaror – digitala artefakter. Genom att bredda synen av ett hackathon och även införa analoga saker, som t ex robotar och sensorer samt sladdar, kontakter och lödkolvar, får man ett kreathon.

Vidareutvecklingen och breddningen kan liknas med hur ett hackerspace blev ett makerspace.

Leave a Reply