Kodningsdojo

En dojo är en lokal där en traditionell japansk konstart utövas. Ordet kan uttydas ”platsen för studier” alternativt ”en plats där vägen utövas”. I fallet kodningsdojo avses konstarten kodning, programmering och annan mjukvaruutveckling. Det nya hantverket i vårt moderna samhälle.

Definition av en kodningsdojo

En kodningsdojo är ett möte där ett gäng kodare/programmerare träffas för att arbeta på ett programmeringsspråks utmaning. De träffas för att ha kul och för att engagera sig i syfte att förbättra sina färdigheter i hantverket kodning, programmering och i olika programmeringsspråk och tekniker.

En kodnignsdojo har oftast ingen speciell inriktning. Inriktning på språk, plattform, ramverk, verktyg eller annan teknik. Inte heller någon viss metod eller arbetssätt. I en kodningsdojo används olika språk, olika verktyg, olika träningsprogram etc. En kodningsdojo anser att resultatet av en övning framgångsrik när den är klar inom tilldelade tid och publiken kan upprepa övningen hemma själva.

En i kodningsdojo kan en kodkata genomföras, likt det i en kampsportsdojo kan genomföras en kampsportskata.

Kodningsdojons premisser

  • Förvärva kompetens inom kodning/programmering gör man över tid i en kontinuerligt arbete.

Kännetecken för en kodningsdojo

  • Ett icke konkurrentutsatt samarbete, i en rolig miljö.
  • Alla kunskapsnivåer är välkomna.
  • Tryggt och säkert att prova nya idéer.

Krav på en kodningsdojo

  • Mötesrum med tillräckligt många platser.
  • Åtminstone en dator.
  • Projektor eller storbilds-tv.

Kodningsdojons process

I början av en kodningsdojo – Nästa, föregående och nuvarande kodningsdojo:

  • 2 minuter: Besluta om datum för nästa kodningsdojo.
  • 25-30 minuter: snabb retrospektiv av föregående kodningsdojo. Vad gick bra, vad var intressant, vad var frustrerande.
  • 10 minuter: besluta om ett ämne för denna kodningsdojo.

Genomför en kodningsdojo:

Kodningsdojo och kodkata

En kodningsdojo är besläktad med en kodkata.

Leave a Reply