Kodkata

En kodkata är en programmerings- och koduppvisning. Den som gör en kata ska utföra en prestation i syfte att visa sin skicklighet. Kata är ett japanskt ord inom traditionella japanska konstarter. I fallet kodkata avses konstarten kodning, programmering och annan mjukvaruutveckling. Det nya hantverket i vårt moderna samhälle.

Genomföra en kodkata

  • Personen ska utföra en väl definierad uppgift. T.ex. att bygga en sökspindel, en bloggmotor, en indexeringsalgoritm, ett API eller något annat. Personen väljer själv vilken teknik den vill använda, då teknikval är oväsentlig.
  • Definiera en startpunkt — vilka verktyg och ramverk finns installerade och färdiga att använda för personen.
  • Välj ramverk och implementationstekniker både på klient och server.
  • Målet är att katan ska kunna implementeras på 20 minuters ”live-kodning”. Det innebär ofta att mycket behöver scopas bort. Dessutom behöver personen mycket övning för att hinna med att utföra uppgiften på endast 20 minuter.
  • Frågor tas efteråt. Låt personen arbeta ostört under hela sin kodkata.

En kodkata kan genomföras i en kodningsdojo, likt en kampsportskata kan genomföras i en kampsportsdojo.

Olika former av kodkata

PreparedKata

En presentatör visar hur man löser utmaningen från början, med hjälp av TDD och BabySteps. Varje steg måste vara meningsfullt för alla närvarande. Deltagarna bör avbryta om de inte förstår vad som händer.

RandoriKata

Utmaningen löses genom kodning i par via parprogrammering (1 förstepilot och 1 andrepilot). Alla närvarande uppmanas att hjälpa till. Varje par har en liten timebox (5 eller 7 minuter). Använd TDD och BabySteps. I slutet av timebox går förstepiloten tillbaka till publiken, andrepiloten blir förstepilot och en ny deltagare ur publiken blir andrepilot.

Kodkata och kodningsdojo

En kodkata är besläktat med en kodningsdojo.

Leave a Reply