Knytkonferens

En knytkonferens är en deltagardriven konferens. Ordet knytkonferens kommer från ordet knytkalas där alla deltagarna engagerar sig och bidrar genom att ta med sig något att bjuda de andra konferensdeltagarna på. I fallet knytkonferens handlar det om att ta med sig sin kunskap och erfarenhet samt dela med sig av denna kompetens.

Andra benämningar på knytkonferens:

I jämförelse med en traditionell konferens fastställs konferensen program och eventuella talare inte i förväg. Detta bestäms på plats av deltagarna själva. Idéen bakom en knytkonferens är att främja kreativitet, möten mellan människor och utnyttja den samlade kompetensen som finns i en grupp.

Mötesaktiviteter

Mötestekniker och aktiviteter som brukar användas vid knytkonferens:

Mer information kring knytkonferens

Läs mer om knytkonferens på sv.wikipedia.org/wiki/Knytkonferens .

Leave a Reply