Hackathon

Ett hackathon är ett evenemang där affärsutvecklare, designers, programmerare samt ämnes- och områdesspecialister träffas för att utvecklas och inspireras av varandras färdigheter i att finna nya produkter och tjänster.

Nyckelord för ett hackathon är kreativitet och innovation – där flera kompetenser samspelar med varandra och bidrar med olika perspektiv.

Ett hackathon är som ett marathon. Du presterar något under en bestämd sträcka. Ett löpmarathon har sträckan i enheten meter och är 42 195 meter (4,2 mil). Ett hackerthon har sträckan i enheten tid och är allt från 48 timmar till 2 eller 3 månader (se nedan).

Nya produkter och tjänster

Vanligtvis finner man nya produkter och tjänster på ett hackathon inom t.ex. app’ar för smarta telefoner och surfplattor samt webbtjänster och internet-applikationer.

Det behöver inte enbart vara elektroniska och digitala skapelser. Det kan även vara mekaniska och fysiska kreationer som arbetas fram under ett hackathon. Eller skapelser baserade på mekatronik – där både mekanik och elektronik används för att skapa produkten/tjänsten. T.ex. en robot, en hubot (human robot) eller en android ( en.wikipedia.org/wiki/Android_(robot) ).

Olika hackathons

Ett hackathon kan ha olika inriktningar. T.ex:

  • Obestämt
    Innebär för det mesta att deltagarna utvecklar på vad de vill, hur de vill, under fria former. Ensam eller tillsammans med andra deltagare. Total frihet råder.
  • Bestämt
    Innebär att hackathon’et har ett speciellt ämne. Att uppgiften är att utveckla något inom en specifik bransch, ämnesområde eller dylikt. Förutom att hålla sig till det givna ämnet är friheten total.

Korta och långa hackathons

Längden på ett hackathon varierar. Traditionellt håller det på i 24 timmar eller över en helg. Det förekommer även hackathons som är längre – från 1 vecka upp till 2 eller 3 månader. De hackathons som är ett par dagar bedrivs dygnet runt under den tid det håller på, medan de som är över en vecka endast bedrivs på deltid.

De längre hackatons har uppkommit i syfte att låta deltagarna utveckla mer färdiga och hållbara lösningar än vad man hinner på ett fåtal dygn. Deltagarna får chans att testa lösningen på tänkta användare och målgrupper, få chans att reflektera och även få chans att iterera sin lösning. Bygga om den, låta den ta en annan riktning osv.

De kortare hackathons har sitt syfte med att på kort tid, och intensivt dygnet runt, få fram kreativa och innovativa lösningar – oavsett om de är genomtänkta eller inte.

Demoparty och LAN-party

Hackathons har släktskap med demopartyn (sv.wikipedia.org/wiki/Demoparty), som förekom på 1990-talet och hade fokus på ljud och grafik.

Hackathons har även släktskap med LAN-partyn (sv.wikipedia.org/wiki/Lanparty), som har fokus på nätverksspel.

 

Leave a Reply