Coffice – Coffee Office

Ett coffice är ett ställe som kombinerar kaffe (coffee) och kontor (office).

Coffice är ett ställe för coworking. Läs om co-working här.

Leave a Reply