Blogup

En blogup är när bloggare planerar att meetup – mötas.

En blogup kan ske för första gången. Att de personer som medverkar på en blogup hittills bara kommunicerat digitalt med varandra via sina bloggar, men nu beslutat sig för att träffas analogt i det fysiska livet för en blogup.

En blogup kan också ske löpande. Att vissa bloggare träffas med jämna mellan – gör en meetup i form av en blogup.

Se även meetup och tweetup.

Leave a Reply