Blixttal

Ett blixttal är en mötesteknik. Det är en föreläsning eller presentation som är starkt tidsbegränsat.

Formatet används ofta vid konferenser där spelregler bestäms av arrangören. Blixtal används ofta vid knytkonferenser, okonferenser, unconferences och andra deltagardrivna arrangemang. Innehållet i ett blixttal bestämmer deltagaren över. Men formatet bestämmer arrangören. Längden på ett blixttal kan variera. Men 5 eller 10 minuter är vanligt förekommande tidsbegränsningar. När tiden är slut avbryts föreläsaren och publiken applåderar. Det är också vanlig att flera blixttal hålls direkt efter varandra.

Andra benämningar på blixttal är:

Blixttal, Open Space, Open X och Jam vid deltagardriven konferens

Se även Open XOpen Space och Jam som exempel på andra moderna aktiviteter, mötesmetoder och mötestekniker.

Läs mer om blixttal på sv.wikipedia.org/wiki/Blixttal .

Leave a Reply