AFT (Away From Touch)

Begreppet Away From Touch (AFT) är en nymodernisering av begreppet IRL (In Real Life).

Båda begreppen grundsyftar till att träffas i ”verkligheten” – bortom datorn. Tidigare ansågs inte datorn tillhöra det verkliga livet (real life). Därför användes begreppet In Real Life när man träffades på riktigt – bortom datorn.

Men eftersom vårt digitala samhälle idag är lika vedertaget som vårt fysiska samhälle så finns inte ”real life”. Vårt digitala samhälle är lika verkligt. Därför har begreppet bortom pekskärmen (AFT – Away From Touch) blivit mer träffande.

Leave a Reply