Open Arena Lindholmen

Open Arena Lindholmen är en neutral mötesplats för Lindholmens Science Park’s samarbetspartners.

På Open Arena Lindholmen samverkar näringsliv, akademi och samhälle. Dessa tre skapar triple helix och genomsyrar miljön på Open Arena Lindholmen. På mötesplatsen träffas företagare, forskare och studenter samt offentliga verksamheter. Här finns t.ex:

  • Mötesytor
  • Testmiljöer
  • Labb
  • IT-infrastruktur

Open Arena utgör basen för övriga arenor som initieras och drivs på Lindholmen Science Park.


Adress

Lindholmspiren 5
417 56  Göteborg

Telefon

031-764 70 00

E-post

info@lindholmen.se

Webbplats

www.lindholmen.se/openarena

Facebook

www.facebook.com/lindholmen.se

Twitter

www.twitter.com/lindholmen

Leave a Reply