Nordic Open Data Week

Nordic Open Data Week är ett samarbete mellan de nordiska länderna. Det är ett initiativ för att öppna upp och tillgängliggöra uppgifter, information och annan data. Länder, kommuner, myndigheter och andra aktörer i Norden vill göra data öppen för medborgarna samt privata och offentliga sfären.

Hackathons, workshops och dataslöjd för barnen

Under veckan, som första gången kommer ske under 2015, arrangeras flertalet offentliga evenemang runt om i Norden. Där kommer olika former och perspektiv på öppen data tas upp. Det blir hackathons för att visualisera öppen data, föreläsningar, workshops etc. Även event för barn kommer att arrangeras, där de får lära sig ”hacka kod” – som är morgondagens hantverk i form av t ex dataslöjd i skolan.

Stärka det nordiska samarbetet via öppen data

Nordic Open Data Week syftar till att stärka samarbetet mellan de nordiska länder med hjälp av öppna data. Open Data är en modern digital förlängning av den nordiska framgångsfaktor som historiskt sett har bestått av utbildning, kunskap samt samverkan mellan offentliga, privata, statliga och nationella gränser. Nordic Open Data Week är även ett resultat av att offentliga, privata och statliga aktörer i Norden vill samarbeta med varandra.

Hackathon och öppna uppgifter

Syftet med Nordic Open Data Week är att anordna aktiviteter runt om i Norden som visar på värdet och betydelsen av öppen data. Detta kan ske genom t ex Arthacks, Makerhacks, Hackathons, Kreathons eller någon annan typ av kreativa meetups.

Målet med Nordic Open Data Week är att ha många aktiviteter i samtliga nordiska länder. Aktiviteter kan vara oberoende av varandra och endast använda sig av samma namn och samma vecka. Vem som helst får starta sin egen verksamhet under denna vecka.

Nordiska Open Data Week kommer att sammanföra parter runt om i Norden, i syfte att arbeta tillsammans och kring samma öppna data. Varje land i Norden har med stor framgång tidigare haft aktiviteter som t ex hackathons och tävlingar på nationell nivå. Tack vare Nordic Open Data Week kan Norden nu höja detta till en gränsöverskridande nivå, i syfte att ge mervärde i form av nya och bättre tjänster. Både på gränsöverskridande nivå och på nationell nivå, samtidigt som Nordic Open Data Week fungerar som en katalysator för att öppna upp ännu mer data från den offentliga sektorn.

Skapa digitala artefakter på öppen data

Det gemensamma temat för eventen under Nordic Open Data Week är att använda all tillgänglig öppen data, i syfte att skapa fysiska eller digitala artefakter. Värdet av öppen data kommer från återanvändning – det vill säga val, ändring, kombination och visualisering av sådan information.

Skapa fysiska objekt eller digitala gestaltningar är ett effektivt sätt att göra människor medvetna om att det finns öppen data i vårt samhälle att använda. Dessa ändamål och gestaltningar kan tillgängliggöras i samhället på platser där vi medborgare, vår besökare, turister med flera kan se och interagerar med datan.

Leave a Reply