MakerDays i Göteborg – 3 och 4 mars 2015 1

makerdays-goteborg-3-4-mars-2015-01

Wow – äntligen! Under två dagar i mars arrangeras MakerDays i Göteborg. MakerDays är en worskhopmötesplats. Här får du chans att göra och pröva – förr än att prata om görandet och prövandet.

Makerkultur i skolan

Det här eventet är ett måste för dig som arbetar inom skolan – på något sätt. Lärare, förskollärare, skolledare, bibliotekarie, forskare, museipedagog, fritidspedagog och alla ni andra inom skolan.

Välkommen till två fullproppade dagar med workshops i Scratch, Makey Makey, Arduino, 3D-printing, CAD, Dataslöjd och mycket mera.

Gör-Det-Själv-kulturen och Do-It-Yourself (DIY-kulturen)

Makerkulturen är en samtida kulturform som har sin bakgrund i den klassiska och digitala gör-det-själv-kulturen eller do-it-yourself-kulturen (DIY).

Vi använder oss av både nya såsom gamla former av material. Likaså när det gäller verktyg så möts det gamla och det nya. Förutom klassiska verktyg använder vi oss av digitala verktyg, 3D-skrivare, robotar och datorprogrammering – tillsammans med träslöjd, metallslöjd, syslöjd, textila uttryck och konsthantverk.

Makerkultur är praktiskt lärande

Ett tydligt fokus inom makerkultur handlar om att lära sig praktiska färdigheter och kunskaper – inom såväl det analoga som det digitala. Du ska tack vare praktiskt lärande kunna utforska, uppfinna, skapa och göra saker.

Deltagande och medskapande

De senaste åren har makerkulturen rönt mycket intresse bland skolor och lärmiljöer runt om i världen. Det deltagande och medskapande förhållningssättet, där experiment, prövande och utforskande är i förgrunden, ses som styrkor och viktiga aspekter också i formella lärmiljöer.

Makerkulturen manifesteras ofta fysiskt genom makerspaces och hackerspaces, som vi har ett antal av här i Göteborg.

Medborgare i det digitala samhället

MakerDays vill bidra till att vi blir mer rustade att vara medborgare i ett digitalt samhälle och MakerDays genomsyras av:

  • Vi lär av varandra.
  • Vi delar kunskap, erfarenheter, tips och idéer.
  • Att inte kunna, eller att göra fel, är en möjlighet att lära.
  • Vi strävar efter att göra och pröva, snarare än att prata om görandet och prövandet.

Program

Workshop i Design för lärande

Hur skapar man kreativa processer? Vad för metoder kan man använda för att tillsammans utveckla och förbättra förutsättningar för lärande?

I denna workshop utforskar vi tillsammans designmetoder och verktyg hämtade ur interaktionsdesign, iterativa designprocesser och design thinking.

Workshop där du får pröva programmering med Scratch

Det senaste året har frågan om huruvida programmering ska bli ett ämne i skolan diskuterats livligt. I länder som England, Estland och Finland är detta redan något som är på väg att hända. Vad innebär det att programmera? Varför är det så diskuterat idag? Hur kan jag komma igång med programmering?

Under denna workshop introduceras dessa frågeställningar och du får lära dig grunderna till programspråket Scratch, som är lämpligt för unga människor och tidigt i skolan.

Workshop i att koppla ihop datorn med den fysiska världen med hjälp av Makey Makey

Makey Makey är ett populärt verktyg, där du får möjlighet att skapa och programmera långt ner i åldrarna. Hur gör jag tyckkänsliga knappar, bananpianon, joysticks eller en datormus?

Missa inte möjligheten att få prova på hur man kan skapa och utforska med Makey Makey.

Workshop i Arduino och Internet of Things

De senaste åren har Arduino blivit ett viktigt inslag i kreativt skapande med IT och inom termen Internet of Things (IoT).

I denna worskhop får du utforska programmering på den öppna hårdvaran Arduino. Arduino kan användas till allt från att bygga robotar till 3D-skrivare, personliga dörrklockor, smarta kläder och mycket mer.

Workshop i IT för skapande i kreativa processer

Möjligheterna att föra in teknik i kreativt skapande i skolan har aldrig varit enklare än idag. Tillgången till teknik är större än någonsin och kostnaderna är lägre. Men kunskapen om vilka tekniska material och verktyg som finns för kreativt skapande är inte alltid kända.

I denna workshop är fokus på det som går att använda för att kreativt skapa och uttrycka sig visuellt – med ljud och med fysiska uttryck. Det kan handla om ämnen som bild, musik eller slöjd. Men också andra ämnen där kreativt skapande är ett viktigt moment.

Ta chansen att få ta del av de senaste årens utveckling av material och teknik för kreativt skapande, samt få prova på att experimentera med olika former av uttryck.

Seminarie med 3D-skrivare i skolan

Vad kan 3D-skrivare användas till inom skolan? Kostnaden för 3D-skrivare samt tillgången till fri och öppen mjukvara för att skapa 3D-objekt gör det möjligt för skolor att integrera 3D-printing i många olika sammanhang. Till exempel arbete inom entreprenöriellt lärande, i syfte att ta en idé till fysisk gestaltning med hjälp av en utskriven fysisk prototyp. Men även till tillämpningar inom slöjd, teknik och övriga naturvetenskaper.

Under den här workshopen får du lära dig om vad 3D-skrivare är, hur du skapar 3D-objekt och hur du arbetar med 3D-tekniken i praktiken.

Akademiskt spår, som sidospår

Under de två dagarna som MakerDays pågår i Göteborg kommer Chalmers och forskargruppen inom Interaktionsdesign och Barn att organisera ett akademiskt spår. Det akademiska spåret är ett komplement till de praktiska workshops som nämnts ovan.

Det akademiska spåret kommer att verka som ett informellt forum för att presentera och diskutera olika erfarenheter, modeller, metoder, teknologier, vad som fungerar och inte fungerar, hur man kommer igång, finansiering osv när det gäller makerkultur och lärande i skolor.

Mingel

På tisdagskvällen bjuds det på mingel med lättare tilltugg, där du får chans att tillsammans med övriga deltagare reflektera kring de två dagarna.

Datum

Tisdag 3:e mars och onsdag 4:e mars 2015, mellan kl. 12.00 och 13.00.

Plats

Lindholmen Science Park, i Göteborg.

Pris

1 000 SEK, för två dagar fullproppade med värdefulla och insiktsfulla workshops.
I priset ingår föreläsningar, seminarier, workshops och så vidare, samt lättare tilltugg och mingel på tisdagskvällen. Luncher och logi ingår ej.

För vem

Lärare i alla skolformer, skolledare, museipedagoger, fritidspedagoger, bibliotekarier, forskare och alla som är intresserade av lärande, makerkultur och kreativt skapande.

Mer information och anmälan

www.makerdays.se

One comment on “MakerDays i Göteborg – 3 och 4 mars 2015

  1. Pingback: Programmering och makerkultur i skolan | Hld-pedagog

Leave a Reply