MakerDays i Göteborg

Gör-Det-Själv-kulturen och Do-It-Yourself (DIY-kulturen)

Makerkulturen är en samtida kulturform som har sin bakgrund i den klassiska och digitala gör-det-själv-kulturen eller do-it-yourself-kulturen (DIY).

Vi använder oss av både nya såsom gamla former av material. Likaså när det gäller verktyg så möts det gamla och det nya. Förutom klassiska verktyg använder vi oss av digitala verktyg, 3D-skrivare, robotar och datorprogrammering – tillsammans med träslöjd, metallslöjd, syslöjd, textila uttryck och konsthantverk.

Makerkultur är praktiskt lärande

Ett tydligt fokus inom makerkultur handlar om att lära sig praktiska färdigheter och kunskaper – inom såväl det analoga som det digitala. Du ska tack vare praktiskt lärande kunna utforska, uppfinna, skapa och göra saker.

Deltagande och medskapande

De senaste åren har makerkulturen rönt mycket intresse bland skolor och lärmiljöer runt om i världen. Det deltagande och medskapande förhållningssättet, där experiment, prövande och utforskande är i förgrunden, ses som styrkor och viktiga aspekter också i formella lärmiljöer.

Makerkulturen manifesteras ofta fysiskt genom makerspaces och hackerspaces, som vi har ett antal av här i Göteborg.

Medborgare i det digitala samhället

MakerDays vill bidra till att vi blir mer rustade att bounce house for sale vara medborgare i ett digitalt samhälle och MakerDays genomsyras av:

  • Vi lär av varandra.
  • Vi delar kunskap, erfarenheter, tips och idéer.
  • Att inte kunna, eller att göra fel, är en möjlighet att lära.
  • Vi strävar efter att göra och pröva, snarare än att prata om görandet och prövandet.
Ann Rinaldo
Senaste inläggen av Ann Rinaldo (se alla)

Leave a Reply