Om nätverket: Lindholmen Connected

Möten som stimulerar affärer

Lindholmen Connected är en unik möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med företag inom Transport, ICT och Media på Lindholmen Science Park. Vi bjuder in företagsledare, kreatörer, projektledare, entreprenörer, fordonsspecialister m fl.

Nätverksträffarna sker i den kreativa mötesplatsen Open Arena. Varje gång inleder en spännande key note speaker, samt att tre företag får vara värdar. Därefter blir det nätverksmingel, lunchmacka och värdföretagen får möjlighet att presentera sig.

Lindholmen Connected är ett nätverk som träffas fem gånger per år. Den första nätverksträffen skedde i mars 2014. Genom regelbundna nätverksträffar kan vi tillsammans skapa nya affärsmöjligheter, utbyta erfarenheter och idéer. Företagen på Lindholmen får samtidigt chans att utöka sitt nätverk och marknadsföra sig mot andra aktörer.

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Webbplats

www.lindholmen.se/connected

LinkedIn

www.linkedin.com/groups?home=&gid=4647622

Twitter

www.twitter.com/lindholmen

Leave a Reply