Om nätverket: Lean Tribe

Lean Tribe är ett nätverk av människor som delar de värderingar lean står för och övertygelsen att lean skapar verksamheter med kortare tid till värde och ett bättre arbetsklimat.

  • Vi tror på riktiga möten mellan riktiga människor.
  • Vi tror på ett öppet och ärligt utbyte av erfarenheter.
  • Vi tror på generositet, nyfikenhet och enkelhet.
  • Vi tror att det finns fler som vi.

Lean Tribe är en svensk sammanslutning av entusiaster för agil- och lean mjukvaruutveckling. Vi arrangerar och supportar sammankomster som handlar om lean och agile.

Tid

Sen nätverkets webbplats.

Plats

Sen nätverkets webbplats.

Twitter

www.twitter.com/leantribe

Webbplats

www.leantribe.org

 

Leave a Reply