Lean Coffee Göteborg

Det har startat ett intresse och initiativ världen över. Personer som är intresserade av smidiga arbetsmetoder har startat det som kallas för Lean Coffee – med jämna mellanrum träffas och diskutera smidiga arbetssätt över en kopp kaffe. Det är det som är Lean coffee.

Strukturerade nätverksträffar över en kopp kaffe

För att få någorlunda struktur i samtalet börjar deltagarna med att skapa en behovslista (backlog) för nätverksträffen och diskussionen. Alla bidrar med ett ämne, som sedan rangordnas. Rangordning sker genom att alla får två röster att lägga på ämnena. Se denna video:

Korsbefruktning av kompetenser

Tanken, och förhoppningen, med nätverket Lean Coffee är att få med folk från högst olika branscher och situationer. Nätverket Lean Coffee vill inte bli ännu en metodgrupp för folk inom IT-svängen. Målet med nätverket Lean Coffee är intensiv korsbefruktning.

I Göteborg finns dessa LeanCoffee-nätverk

Leave a Reply