Kreera nya tjänster och produkter med öppen data – Lördag 30 maj, 2015

Lördagen den 30 maj är det dags för 2015 års upplaga av Nordic Open Data Week – i vart fall för Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet. För det är hela vecka 23 (fredag 29:e juni till söndag 7:e juni), drygt en vecka, som Nordic Open Data Week går av stapeln. Men just denna lördag är det alltså dags för Göteborg.

Under hela den nordiska öppendata-veckan arrangeras föreläsningar, workshops, hackathons, kreathons etc på flertalet platser runt om i hela Norden – däribland alltså Göteborg. Som namnet på veckan antyder, Nordic Open Data Week, handlar veckan om öppen data.

Öppen data är den nya trenden

En rådande trend är att kommuner, statliga myndigheter och bolag släpper sina data fri – som öppen data, tillgänglig för vem som helst att använda och kombinera med annan data.

Det gör att innovatörer, entreprenörer eller egentligen vem som helst kan skapa nya och innovativa produkter och tjänster baserade på just öppen data. T ex appar, webbtjänster, andra e-tjänster eller varför inte konstverk.

Dagen i Göteborg består av ett dagslångt seminarieprogram. För att inspirera fler att arbeta med öppna data arrangeras också ett hackathon som löper under hela dagen.

Seminarier

För dig som vill veta mer krias under dagen särskilt intressanta.

Tack vare öppen data, från både kommunala och statliga aktörer samt kommersiella företag, kan nya idéer hittas. Både nya affärsmöjligheter samt nya konstarter och kulturella uttryck. Öppen data, och de idéer som framkommer under Nordic Open Data Week, kan även bidra till att kommun, region och stat blir bättre i sin service gentemot oss medborgare, turister och övriga intressenter av Sverige och våra nordiska grannländer.

Ta chansen att gå på dagens seminarier om du vill bli mer insatt i hur öppen data fungerar, dess potential och vad det kan användas till.

Öppen data för innovation, service design och tjänstedesign

Ett av dagens seminarium handlar om hur öppen data kan användas för innovation, service design och tjänstedesign. På detta seminarium talar Sedar Temiz (@serdar_temiz). Sedar är doktorand inom öppna data på Kungliga Tekniska Högskolan. Han berättar hur öppna data kan användas inom just innovation och tjänstedesign.

Öppen data för demokrati

Förutom hur öppna data kan användas för innovation och utveckling av digitala produkter och tjänster berättar även Sedar Temiz hur öppen data utvecklar och förstärker demokratin i vårt samhälle och de demokratiska effekterna av att använda öppen data.

Hackathon

Arbeta själv eller tillsammans i team

Om du vill vara med och arbeta fram idéer på hur öppen data kan användas är du välkommen att delta under denna intensiva heldag. Det oavsett om du vill arbeta själv, om du vill komma i kontakt med andra personer för att blida ett team tillsammans, eller om ni redan är ett team som vill delta.

Målet med dagen är att öppen data ska komma till alla medborgares glädje och nytta – idéer som går att genomföra nu på en gång eller i framtiden.

Idéerna som framkommer under dagen behöver inte bli en digital artefakt, som t ex en app, webbtjänst eller annan digital produkt/tjänst. Idéerna kan lika gärna bli, och uppmuntras bli, interaktiva konstverk i form av t ex visualisering i bilder, ljus och/eller ljud.

Det är de riktigt nytänkande idéerna som är morgondagens möjligheter för vårt samhälle, och de riktigt nytänkande idéerna uppkommer och framkommer i möten mellan människor. Det är som vi på Nätverka.nu säger: – Det är när människor möts som det händer…

Alla människor – med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter

Därför uppmuntas alla typer av människor (med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter) att delta denna lördag.

Räcker med en idé

När du har anmält dig kan du börja titta på den öppen data som finns tillgänglig. Både öppen data inom Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen eller annan lokal och regional öppen data som finns runt om kring oss här i Göteborg med omnejd. T ex öppen data i form av luftkvalitet, vattennivåer, data för cykeluthyrning, data för de olika stadsdelarna i Göteborgs kommun, restidsberäkningar inom kollektivtrafiken osv.

Förutom lokal och/eller regional data som är öppen är det fritt fram för dig och/eller ditt team att använda annan data som är öppen. T ex från andra kommuner runt om i Sverige, öppen data från myndigheter, universitet eller för all del privata företag, branschorganisationer etc. Glöm heller inte bort öppen data från liknande aktörer fast i de övriga nordiska länderna.

Presentation av idéer, prototyper

Hackathonet avslutas med att de idéer som framkommit presenteras. Antingen i idéform, någon gestaltning eller prototyp. Din eller ditt teams idé behöver inte vara en färdig produkt, utan kanske en idé på vad du/ni skulle vilja göra.

En jury utser en vinnare. De idéer som du och övriga deltagare arbetar fram tillhör självklart er och är era. Efter denna dag kan ni gå hem och fortsätta arbeta på idéerna, samt fortsätta använda de kontakter ni har skapat under dagen.

Datum och tid

Lördag 30:e maj 2015, mellan kl. 08.00 och 18.00.

Program

Hackathonet startar klockan 08.00 med kaffe och registrering, för att avslutas vid 18.00. Seminarierna startar klockan 08.45 och det preliminära programmet för seminarierna är:

08.45 – Det innovativa nätverkande samhället, med Albert Bengtsson från Apple.
09.45 – Fika.
10.00 – Open Data Innovation. How Open Data is being used for innovative purposes, med Serdar Temiz som är doktorand inom öppna data på KTH.
11.00 – Sharing is caring, med Maria Gustafsson från Social Media Club Göteborg.
11.30 – Göteborgs Stad utvecklar sin digitala service, med Ronald Caous som är projektledare på Göteborgs Stad.
12.00 – Lunch (ingår ej)
13.00 – Hur vet jag att du är du? med Jonas Öholm som är VD på Secmaker.
14.00 – Nytt tema, med Albert Bengtsson från Apple.
14.45 – Fika
15.00 – Democracy with Open Data, med Serdar Temiz som är doktorand inom öppna data på KTH.
15.50 – Nytt tema, med Jonas Öholm som är VD på Secmaker.
16.30 – Återsamling.

Plats

Köpmansgatan 20 i Göteborg, hos Göteborgs Stad som upplåter sina lokaler.

Pris

Kostnadsfritt.

Mer information

www.nordicopendataweek.se

Anmälan

Det är obligatorisk anmälan, som du gör på adressen www.defgo.net/surveys/se/goteborg/s.asp?id=1418576&id2=&overwrite=false&lang=swe&c=E7ZU8V&s=1&d=&periodId=&pp=

Leave a Reply