Kreathon – Fredag 13 mars 2015

Illustration: Yvette Gustafsson och Camilla Pia Pettersson

Illustration: Yvette Gustafsson och Camilla Pia Pettersson

Nu till helgen är det dags för 2015 års upplaga av knytkonferensen WebCoast! Nytt för i år är att fredagen, innan själva knytkonferensen, ägnas åt ett kreathon.

Kreathonet startar klockan 13.00 på fredagen och håller på till klockan 17.00 på lördagen. Under tävlingen finns det mentorer på plats som hjälper dig framåt. T ex finns det webbutvecklare, experter på öppen data, affärsutvecklare och teknikkunniga personer på plats.

Samarbete och affärsutveckling

Den första utmaningen på Kreathonet handlar om att samarbeta kring affärsutveckling. Hur kan vi bli bättre på affärsutveckling genom att samarbeta? Kan din kunskap och ditt nätverk hjälpa andra? Hur får vi kontakt med varandra?

Öppen data och analoga prylar

Den andra utmaningar handlar om att koppla ihop öppen data med analoga saker och prylar – internet of things, eller för all del internet of everything. Eller varför inte hjälpa till med att skapa öppen data – inte bara använda öppen data.

Öppen data kan skapas genom att data från verkligheten hämtas, och så släpper man den öppen för vem som helst att använda.

Exempel på projekt kan vara:

  • Aktiva namnbrickor, för nätverkande, som kopplas till personers kunskaper och behov – öppna datakällor.
  • Pollenmätning åt folket – förenklad automatisk räkning av pollen. Syftet är att öka antalet mätpunkter som komplement till de oftast få officiella mätpunkter som finns. Intressant projekt ur ett demokratiseringsperspektiv.
  • Twittrande fågelholkar – Håll koll på dina fågelholkar och se när fråglarna flyttar in och ut. Se hur ofta de flyger in och ut per dag. Kanske dyker det upp en ekorre under vintern. Dela dina data med andra. Kan vi mäta hur skogar och parker mår genom att mäta djurens aktivitet?

Välkommen på Kreathon!

Datum

Fredag 13:e mars kl. 13.00 – Lördag 14:e mars kl. 17.00.

Plats

WebCoast.

Mer information

www.webcoast.se/for-deltagare/kreathon

Leave a Reply