Kodcentrum Göteborg

Kodcentrum är en ideell förening. Deras syfte är att introducerar barn och unga till kodning. Kodcentrum har så kallade kodstugor runt om i hela Sverige – varav en kodstuga finns i Göteborg.

Varför ska barn och unga koda?

Enligt EU-kommissionen kommer Europa år 2020 att sakna 1 000 000 programmerare – 1 miljon möjliga arbetsplatser!

Samtidigt går idag cirka 160 000 ungdomar arbetslösa i Sverige. Inget tyder på en vändande trend – ingen trend att kommande arbetsmöjligheter ska matchas med dagens ungdomsarbetslöshet. Därför startades Kodcentrum.

Stimulera barn och ungdomars intresse för kodning

Kodcentrum vill stimulera barn och ungas intresse för kodning och bidra till att skapa förutsättningar för barn och unga att bli aktiva producenter, istället för passiva konsumenter.

Digitaliseringens framfart

I och med att vårt samhälle blir mer och mer digitalt blir tekniken även bättre, mer avancerad och mer tillgänglig. Trots det utgör kodning och programmering inte en del av den svenska grundskolans läroplan.

Kodcentrum vill tillgängliggöra denna kunskap – helt kostnadsfritt för barnen och deras familjer. Kodcentrum vill ge barn och unga grundläggande kunskap om kodning, i syfte att de i framtiden ska kunna bli aktiva producenter och inte bara passiva konsumenter av digitala tjänster.

Volontärer från branschen

För att få en förståelse för vad kodning är och vad det kan användas till får barnen och ungdomarna i kodstugorna träffa volontärer från branschen. Personer som på olika sätt är verksamma inom t ex IT-branschen. Dessa personer är viktiga förebilder. De kan med sin erfarenhet och kunskaper visa på hur mycket i vår vardag som är kopplat till kod.

Bidra till kompetensförsörjning och Sverige som ett kunskapssamhälle i framkant

Genom att bredda bilden av vem som kan arbeta med kodning vill Kodcentrum minska gapet till framtida studier och arbete. På så vis kan Kodcentrum i förlängningen bidra till den kompetensförsörjning av programmerare som Sverige behöver för att fortsätta vara ett kunskapssamhälle i framkant.

Slutligen handlar kunskapen om kodning om demokrati. Kodning är en kunskap som behövs för kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen – i stort och i smått.

Kodcentrums vision är en digital demokrati där alla som vill, också kan, aktivt producera medborgarnytta. Målet är att år 2020 ha introducerat 100 000 tjejer och killar till kodning.

Praktiska saker

  • Kodstugan är till för barn mellan 9 och 13 år.
  • Det är helt gratis att delta i en kodstuga.
  • Du måste anmäla dig eller ditt barn i förväg för att få en plats i en kodstuga.
  • En termin utgörs av 15 tillfällen, en gång i veckan, en timme, med uppehåll för lov- och helgdagar.

Datum och tid

Dubbelkolla på Kodcentrums webbplats när kodstugan i Göteborg är öppen. Men vanligtvis är den öppen torsdagar, mellan klockan 17.00 och 18.00.

Adress

Kodcentrum
c/o Kålltorpsskolan
Intagsgatan 14
416 51  Göteborg

E-post

info@kodcentrum.se

Webbplats

www.kodcentrum.se

Leave a Reply